Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden slaapspeciaal.nl

1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van slaapspeciaal.nl, hierna te noemen "Slaapspeciaal". Door gebruik te maken van de website en het plaatsen van een bestelling, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk overeengekomen tussen EazyDekbed en de klant.

2. Bestellingen

2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website van slaapspeciaal.nl. Door een bestelling te plaatsen, verklaart de klant bevoegd te zijn om deze overeenkomst aan te gaan. 2.2 Slaapspeciaal behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren zonder opgave van redenen. In geval van annulering zal Eazydekbed de klant hiervan op de hoogte stellen en eventuele betalingen terugbetalen.

3. Prijzen en betaling

3.1 Alle prijzen op de website zijn vermeld in euro's en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4. Levering en verzending

4.1 Slaapspeciaal streeft ernaar om bestellingen binnen de aangegeven levertijd te verzenden. Verzendtijden zijn echter slechts een schatting en Slaapspeciaal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen.

4.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment van levering.

4.3 Indien de klant verkeerde leveringsgegevens verstrekt, is Slaapspeciaal niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van de bestelling. Eventuele extra kosten als gevolg van foutieve adresgegevens zijn voor rekening van de klant.

5. Retourneren en garantie                                                                               

5.1 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de producten te retourneren zonder opgaaf van redenen. De kosten en het risico van retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Producten moeten in originele staat en verpakking worden geretourneerd om in aanmerking te komen voor restitutie.

6.Intellectuele eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud daarvan, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, handelsmerken, ontwerpen en software, blijven eigendom van Slaapspeciaal of de respectieve eigenaren.

7.Privacy Slaapspeciaal respecteert de privacy van haar klanten en zal persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met haar privacybeleid. Door gebruik te maken van de website stemt de klant in met het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens zoals beschreven in het privacybeleid.

8.Aansprakelijkheid                                                                                       

8.1 Slaapspeciaal is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de aankoop van producten.                                                       

8.2 Slaapspeciaal is niet verantwoordelijk voor eventuele kleurafwijkingen tussen de afbeeldingen op de website en de werkelijke producten, aangezien dit kan variëren afhankelijk van de monitorinstellingen.

9.Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Slaapspeciaal en de klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht anders bepaalt.